Szerződéskötéshez szükséges papírok
TISZTELT LEENDŐ ÜGYFELÜNK!
A bérleti szerződés megkötése előzetesen egyeztetett időpontban,a gép
kihelyezésekor Önöknél történhet. A szerződés megkötéséhez az alábbiaknak kell rendelkezésükre állni:

I. Cégek / Gazdálkodó szervezetek esetén Gazdálkodó

- részvénytársaság (rt.)
- korlátolt felelósségú társaság (kft.)
- közkereseti társaság (kkt.)
- betéti társaság (bt.)
- közös vállalat
- pénzintézetek
- állami vállalatok
- szövetkezetek
- külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviseletei
- külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepei


Szerződéskötéshez szükséges:

1. cégbírósági bejegyzés vagy 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat
2. aláírási címpéldány /amennyiben nem az aláírásra jogosult köti meg a szerződést, akkor egy erre a célra kiállított meghatalmazás szükséges, mely tartalmazza a meghatalmazó /aláírásra jogosult(ak)/, és a meghatalmazott személyi adatait, személyi igazolvány számukat, aláírásukat!
3. szerződéskötó személyi igazolványa
4. adószám hiteles igazolása (adóbejelentkezési lap, cégbírósági vagy APEH igazolás)
5. bélyegző
6. esetlegesen fizetendő óvadék készpénzben.


II. Egyéni vállalkozók esetén Szerződéskötéshez szűkséges:

1. vállalkozói igazolvány
2. adószám hiteles igazolása (adóbejelentkezési lap, kamarai vagy APEH igazolás)
3. bélyegző
4. saját személyi igazolvány
5. esetlegesen fizetendő óvadék készpénzben


A szerződéskötéskor óvadékként fizetendő összeg, a határozatlan
időre megkötött szerződés felmondásakor kamat- és kezelésiköltség mentesen visszajár.